Skip to content

Project Governance

Het basis principe is dat beslissingen zijn gebaseerd op consensus. Als een besluitvormingsproces te lang duurt of een beslissing is noodzakelijk, dan heeft de 'Technical Steering Committee' de autoriteit om besluiten te maken.

Technical Steering Committee

De Technical Steering Committee (TSC) is verantwoordelijk voor:

 1. Algemene ambities, doelstellingen en doelstellingen van dit project
 2. Richtlijnen en procedures en toolselectie
 3. Keuzes op het gebied van architectuur en (ontwikkelings)infrastructuur
 4. Onderwerpen/kwesties onder de aandacht brengen die van belang zijn voor de sturing/ontwikkeling van dit project

De TSC bestaat uit de volgende leden:

 1. TBD
 2. TBD

TBD moet worden ingevuld

Maintainers

Maintainers (onderhouders) zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van delen van de codebase. Beheerders hebben de volgende verantwoordelijkheden:

 1. Coördineren van de ontwikkelingsactiviteiten
 2. Zorgen dat code-/documentatiebeoordelingen worden uitgevoerd
 3. Coördineren van Pull Requests
 4. Coördineren van opvolging van bugs
 5. Coördineren van vragen
 6. Bij lange discussies of ruzies kunnen onder meer maintainers om een besluit van de community raad vragen.

De huidige maintainers van dit project zijn:

 1. TBD
 2. TBD

TBD moet worden ingevuld

Elk community lid of contributor kan een vraag stellen of een issue melden door het toevoegen van een GitHub issue (zie Contribution Guide.

Contributors

Onder Contributors (bijdragers) valt iedereen van de community die bijdraagt aan code, documentatie of andere technische artefacten van het project.

Iedereen kan contributor worden.

Er wordt geen toewijding aan het project verwacht, geen specifieke vaardigheidsvereisten en geen selectieproces. Om een contributor te worden, hoeft een lid van de community alleen maar een of meerdere acties uit te voeren die gunstig zijn voor het project.