Skip to content

Project Launch Checklist

Gefeliciteerd! Je leest dit omdat je van plan bent om je project te open sourcen!

Deze checklist is gecreëerd om je te helpen om je eigen open source projecten te starten waar dit strategische relevant is. Hiermee nemen we je mee in de zaken waar je rekening mee moet houden voor dat je besluit een open source project te starten.

Vul voor jezelf deze checklist in en neem contact op met de OSPO om het te bespreken.

Deze checklist is bedoeld voor de grotere softwareprojecten. Voor kleine projecten van enkele honderden regels code - zoals een klein scriptjes - voldoet een beperkte lijst van criteria.

Deze checklist afgeleid van de Starting an Open Source Project lijst van de Linux Foundation. De GitHub Default Community Health Files is ook een goede bron van inspiratie.

Stap 1: Overwegingen

  1. Evalueer de mogelijkheden om lid te worden van een bestaand open source-project
  2. Evalueer hoe reëel het is dat andere bedrijven willen mee ontwikkelen aan dit project

Stap 2: Business strategie & plan

  1. Bepaal en zet open source doelen voor je project
  2. Stel vast wie je beoogde doelgroep is
  3. Beargumenteer waarom het van toegevoegde waarde is voor onze organisatie om het te open sourcen
  4. Bepaal welke deel van je project je wilt open sourcen (welke repositories, inclusief URLs)
  5. Bepaal wie de kosten gaat dragen van voor maintainen van open source project (incl. infrastructuur, open source community support en open source activiteiten)
  6. Zorg dat je minimaal 3 jaar commitment hebt om het project te maintainen
  7. Stel vast of de OSPO & Enterprise Architecten akkoord zijn met je plan.

Stap 3: Juridische beoordeling

  1. Check of het open sourcen van je project impact heeft op het intellectueel eigendom van de organisatie
  2. Bepaal onder welke open source licentie je de code wilt open sourcen. Zie hiervoor aanbevelingen over het kiezen van een licentie
  3. Zorg er voor dat je de gekozen open source-licenties goed begrijpt en volledige naleeft
  4. Overweeg of je ook non-software outputs van de community verwacht, zo ja: bepaal onder welke open source licentie je dat wilt open sourcen. Dit kan een andere licentie zijn dan waaronder je code open sourced.
  5. Bepaal je nog eventuele handelsmerk gerelateerde besluiten noodzakelijk zijn

Stap 4: Technische beoordeling

  1. Verwijder kritische afhankelijkheden met niet-publieke componenten.
  2. Zorg voor een goede README.md met use-case voorbeelden. Zie Make a Readme.com
  3. Zorg voor een goede CONTRIBUTING.md.
  4. Zorg voor een CODE_OF_CONDUCT.md.
  5. Zorg voor een SUPPORT.md. Zie ons eigen voorbeeld
  6. Verwijder interne opmerkingen en referenties
  7. Zorg voor voldoende code kwaliteit
  8. Zorg ervoor dat coding style is consistent
  9. Update de copyright notities in de source code files
  10. Voeg een licentie notitie in de source code files
  11. Voeg voor een kopie licentie tekst (volgt uit stap 3) toe aan de root directory (LICENSE). Zie ons eigen voorbeeld

Stap 5: Governance en processen

  1. Zorg voor een PROJECT_GOVERNANCE.md waarin de governance structuur beschreven is.
  2. Bepaal wat de roadmap wordt
  3. Zorg voor een code repository, bug reporting en code testing infrastructuur die toegankelijk is voor de community
  4. Creëer ondersteunden communicatie kanalen, zoals mailing list en wiki

Stap 6: Launch en maintain

  1. Open het project en start met open source ontwikkel proces
  2. Zorg dat het gebruik van Developer Certificate or Origin (DCO) wordt afgedwongen.
  3. Zorg er voor dat veranderingen aan de roadmap of governance helder gecommuniceerd worden.
  4. Volg best practices zoveel mogelijk & behaal OpenSSF ( formerly CII ) Best Practices badge

Stap 7: Branding en marketing

  1. Selecteer wie de rol van community advocate op zich neemt
  2. Creëer marketing strategie om een actieve community te promoten
  3. Zorg dat het project genoemd wordt op publieke pagina's van de organisatie
  4. Moedig en organiseer face-to-face activiteiten voor community building