Skip to content

Developer Certificate of Origin (DCO)

Veel projecten vereisen tegenwoordig een DCO als juridische zekerheid over de bijdrage. Als ontwikkelaar of organisatie teken je op dat moment o.a. voor dat de code die je bijdraagt een eigen creatie is, of compatible is met de licentie van het projecten.

Doel

Het doel van Developer Certificate or Origin (DCO) is om juridische gevolgen voor OS project te mitigeren wanneer een contributor code toevoegt aan het OS-project dat hij juridisch niet had mogen toevoegen.

Voorbeeld

(voorbeeld van Developer Certificate of Origin website)

Developer Certificate of Origin
Version 1.1

Copyright (C) 2004, 2006 The Linux Foundation and its contributors.

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this
license document, but changing it is not allowed.


Developer's Certificate of Origin 1.1

By making a contribution to this project, I certify that:

(a) The contribution was created in whole or in part by me and I
  have the right to submit it under the open source license
  indicated in the file; or

(b) The contribution is based upon previous work that, to the best
  of my knowledge, is covered under an appropriate open source
  license and I have the right under that license to submit that
  work with modifications, whether created in whole or in part
  by me, under the same open source license (unless I am
  permitted to submit under a different license), as indicated
  in the file; or

(c) The contribution was provided directly to me by some other
  person who certified (a), (b) or (c) and I have not modified
  it.

(d) I understand and agree that this project and the contribution
  are public and that a record of the contribution (including all
  personal information I submit with it, including my sign-off) is
  maintained indefinitely and may be redistributed consistent with
  this project or the open source license(s) involved.

Met Developer Certificate or Origin (DCO) geeft je als contributor bij elke commit expliciet aan dat het je het recht heeft om deze code bij te dragen aan het OS-project en je begrijpt dat je code zal worden gebruikt door het project. Het is dan ook belangrijk dat je als auteur zelf de DCO ‘ondertekent’.

Commit sign off door een contributor

Het is de bedoeling dat ieder commit een regel bevat waarin je aangeeft wie de bijdrage doet en dat je ervoor tekent dat de code voor je het recht hebt deze code bij te dragen en je begrijpt dat je code zal worden gebruikt door het OS-project.

Signed-off-by: Username <myname@organization.org>

Op de commandline kan dit worden uitgevoerd met een flag op het commit commando:

git commit --signoff of git commit -s

Via de GitHub online interface

Het komt voor dat je een kleine wijziging wilt doorvoeren via de online interface van GitHub. Je kunt dan zelf deze regel toevoegen. Omdat de kans groot is dat je vergeet, heeft Github een feature geïntroduceerd om dit automatische voor je te doen. Deze github feature is kan in- of uitgeschakeld worden voor de GitHub organisatie.

Voor andere github organisatie waar deze github feautre niet geactiveerd is, zijn er ook browser plugins beschikbaar die dit automatisch voor je doen (zoals GitHub - scottrigby/dco-gh-ui: Browser extension adds DCO Signed-off-by line to commits made with the GitHub browser UI).

Achteraf wijzigen

Heb je al een commit gedaan zonder de sign-off, dan kan je dat niet meer zo eenvoudig aanpassen via de GitHub UI. Er zijn een aantal mogelijkheden:

Commit message(s) aanpassen: als je lokaal een git checkout hebt, kan je met dit commando het laatste commit message aanpassen: git commit --amend --signoff

Het is ook mogelijk om meerdere commits te herschrijven: git rebase --interactive --ammend --signoff

Na het herschrijven zal je moeten pushen met de --force optie om de git historie op de remote te overschrijven.

Opnieuw commit maken: soms is het eenvoudiger om opnieuw te beginnen en gewoon de wijziging opnieuw te maken, bijvoorbeeld op een andere branch. Dan kan je op dat moment wel de signoff meenemen.

DCO check override: maintainers kunnen de DCO check overrulen om zo de commits zonder signoff toch te mergen. Het is aan te raden om dan een comment te plaatsen bij het pull-request dat eigenlijk de DCO wel ondertekend is. Het Linkerd project hanteert daarvoor de volgende conventie:

"I agree to the DCO for all the commits in this PR." - see linkerd2/CONTRIBUTING.md

Editor ondersteuning

Als je VS Code gebruikt en standaard de sign off wilt laten doen, kun je daarvoor de git.alwaysSignOff setting op true zetten. (zie voorbeeld in het OSPO-NL project)