Skip to content

Code of Conduct

Onze gedragscode in het Nederlands, internationaal bekend als 'Code of Conduct'.

Onze belofte

In het belang van het bevorderen van een open en gastvrije omgeving, beloven wij als contributors en maintainers om deelname aan ons project en onze gemeenschap / community een intimidatievrije ervaring voor iedereen te laten zijn, ongeacht leeftijd, lichaamsgrootte, handicap, etniciteit, geslachtskenmerken, genderidentiteit en -expressie, ervaringsniveau, opleiding, sociaal-economische status, nationaliteit, persoonlijk uiterlijk, ras, religie of seksuele identiteit en geaardheid.

For non-Dutch native readers: In the interest of fostering an open and welcoming environment, we as contributors and maintainers pledge to make participation in our project and our community a harassment-free experience for everyone, regardless of age, body size, disability, ethnicity, sex characteristics, gender identity and expression, level of experience, education, socio-economic status, nationality, personal appearance, race, religion, or sexual identity and orientation.

BUT because we strive for as much adoption in The Netherlands most content is expressed in Dutch.

Onze normen

Voorbeelden van gedrag dat bijdraagt aan een positieve leefomgeving voor onze community omvatten:

  • Empathie tonen en vriendelijkheid tegenover andere mensen
  • Respect hebben voor verschillende meningen, standpunten en ervaringen
  • Constructieve feedback geven en vriendelijk accepteren
  • Verantwoordelijkheid aanvaarden en excuses aanbieden aan degenen die getroffen zijn door onze fouten, en leren van de ervaring
  • Focussen op wat het beste is, niet alleen voor ons als individuen, maar ook voor de algehele community

Voorbeelden van onaanvaardbaar gedrag zijn:

  • Het gebruik van seksueel getinte taal of beelden en seksuele aandacht of benadering
  • Trollen, beledigende of denigrerende opmerkingen en persoonlijke of politieke aanvallen
  • Publieke of private intimidatie
  • Het publiceren van de priv√©gegevens van anderen, zoals een fysieke of e-mail adres, zonder hun uitdrukkelijke toestemming
  • Ander gedrag dat redelijkerwijs als ongepast kan worden beschouwd in een professionele instelling

Onze verantwoordelijkheden

Projectbeheerders zijn verantwoordelijk voor het verduidelijken en handhaven van onze normen van acceptabel gedrag en zullen passende en eerlijke corrigerende maatregelen nemen op elk geval van onaanvaardbaar gedrag.

Project maintainers hebben het recht en de verantwoordelijkheid om te verwijderen, te bewerken of af te wijzen elke opmerking, commits, code, wiki-bewerkingen, problemen en andere bijdragen die niet afgestemd op deze Gedragscode, of om tijdelijk of permanent bijdragen te weigeren van gedrag dat zij menen dat ongepast, bedreigend, beledigend of schadelijk is.

Scope

Deze Gedragscode is van toepassing binnen alle gemeenschapsruimten, en ook wanneer een individu officieel de gemeenschap vertegenwoordigt in een openbare ruimte. Voorbeelden van het vertegenwoordigen van onze gemeenschap zijn onder meer het gebruik van een officieel e-mailadres, posts via een officieel social media-account, of handelen als een aangewezen persoon / vertegenwoordiger op een online of offline evenement.

Handhaving

Gevallen van beledigend, intimiderend of anderszins onaanvaardbaar gedrag kunnen worden gerapporteerd aan de gemeenschapsleiders die verantwoordelijk zijn voor handhaving via een issue met label Bug. Later volgen nog andere mogelijkheden. Alle klachten worden snel en eerlijk beoordeeld en onderzocht.

Alle community leaders zijn verplicht om de privacy en veiligheid van de melder van elk incident te respecteren.

Attribution

This Code of Conduct is adapted from the Contributor Covenant, version 1.4 and 2.0, and was generated by contributing-gen.