Skip to content

Contributing Guide

Voor het maken van een eigen CONTRIBUTING kijk onderaan bij Attribution

Om te beginnen, hartelijk dank voor je interesse om bij te dragen aan dit OSPO-NL initiatief! Door te delen in kennis en ervaring en samen te werken komen we tot 'best practices' en hulp om Open Source projecten in Nederland goed te organiseren.

For non-Dutch native readers: First off, thank you for your interest to contribute to this OSPO-NL initiative! By sharing knowledge and experiences and collaborate we'll be able to produce Best Practices and help to set up Open Source projects in The Netherlands. Because the gap between needs and knowledge in The Netherlands the content of this initiative will be mainly in Dutch.

We are very sorry if this creates a feeling of not being inclusive ... which is of course against our Code of Conduct; We would like to be as inclusive as possible!

BUT to choose to write mainly in Dutch we will be more inclusive to the less equiped and Dutch native readers of our content and those are the primary focus of these practices. Nonetheless, much content is probably not managed here or produced inside these repositories but will be linked to or just translated summaries of content elsewhere.

Door deze richtlijnen te volgen, communiceer je dat je de tijd respecteert van de ontwikkelaars die dit open source-project beheren en ontwikkelen. In ruil daarvoor moeten ze dat respect beantwoorden bij het aanpakken van uw melding, het beoordelen van wijzigingen en het helpen afronden van uw pull requests.

Houd een open geest! Het verbeteren van documentatie, melden van fouten, of bijdragen aandragen zijn voorbeelden van nuttige bijdragen. Veel informatie is mogelijk al ergens beschikbaar, waarschijnlijk in het Engels, en het verwijzen naar andere documentatie helpt ons allemaal. Helemaal als daar samenvattingen (of volledige) vertalingen van in het Nederlands toegevoegd worden (daar of in dit project)!

Mochten bijdragen niet voldoen aan deze richtlijnen dan houden wij ons de vrijheid om commentaren te negeren en bijdragen te sluiten. Daarbij zullen wij verwijzen naar deze richtlijnen / Contributing Guide.

En als je het project leuk vindt, maar gewoon geen tijd hebt om bij te dragen, is dat prima. Er zijn andere eenvoudige manieren om het project te steunen en je waardering te tonen, waar we ook erg blij mee zijn:

 • Geef het project een ster
 • Tweet erover
 • Verwijs naar dit project in de readme van uw project
 • Noem het project op lokale meetups en vertel het aan je vrienden/collega's

Basis regels

Gedragscode

Dit project en iedereen die eraan deelneemt, wordt bestuurd door de OSPO-NL Gedragscode. Door deel te nemen, wordt van u verwacht dat u zich aan deze code houdt. Gelieve onaanvaardbaar gedrag te melden volgens de Gedragscode#Handhaving.

Verwachtingen

Vrijwel alle content is beschreven in Markdown. Daarbij maken wij gebruik van MkDocs Material om alle documentatie te publiceren. Bij gebruik van plaatjes is het fijn als de bron daarvan ook onderdeel is van dit project ... en bij voorkeur in een open formaat. Dat betekent dat deze aangepast en bijgewerkt kunnen worden zonder kosten te maken voor tools. Nogmaals: bij voorkeur.

 • Zorg dat bijdragen cross-platform uitwisselbaar zijn: Windows, Mac, Linux.
 • Zorg dat code en documentatie compleet is en voldoet aan de styleguides.
 • Maak issues aan voor elke grote wijziging en verbetering die je graag wilt maken. Bespreek de dingen transparant en vraag community feedback.
 • Probeer bijdragen compact en klein te houden; dat draagt bij aan het behoud van overzicht en wijzigingen.
 • Wees open naar nieuwe mensen en moedig nieuwe bijdragen aan van alle achtergronden.
 • Issues behoren van een passend label te zijn voorzien:
 • Bug betekent een urgent probleem in de community of in de documentatie
 • Enhancement betekent een bijdrage voor uitbreiding
 • Question betekent een vraag

Ik heb een vraag

Als je een vraag wilt stellen, gaan we ervan uit dat je de beschikbare documentatie hebt gelezen.

Voordat je een vraag stelt, kun je het beste zoeken naar bestaande issues die je kunnen helpen. Als u een geschikt probleem hebt gevonden en nog steeds verduidelijking nodig heeft, kunt u uw vraag in dit nummer schrijven. Het is ook raadzaam om eerst op internet naar antwoorden te zoeken.

Als je dan toch de behoefte voelt om een vraag te stellen en verduidelijking nodig hebt, raden we het volgende aan:

 • Open een issue.
 • Geef het issue een passend label (zie verwachtingen).
 • Geef zoveel mogelijk context over waar je tegenaan loopt.
 • Indien van toepassing: Lever technische afhankelijkheden die relevant lijken.

We zullen het probleem dan zo snel mogelijk in behandeling nemen.

Ik wil bijdragen

Juridische mededeling

Wanneer u bijdraagt aan dit project, moet u ermee instemmen dat u 100% van de inhoud hebt geschreven, dat u over de benodigde rechten op de inhoud beschikt en dat de inhoud die u bijdraagt onder de projectlicentie mag worden geleverd.

Issues melden

Voordat u een issue indient

Een goed issue zou er niet voor moeten zorgen dat anderen u moeten achtervolgen voor meer informatie. Daarom vragen we u om dit zorgvuldig te onderzoeken, informatie te verzamelen en het probleem in detail te beschrijven in uw melding.

 • Zorg ervoor dat u de nieuwste versie gebruikt.
 • Lees de documentatie aandachtig door en ontdek of de functionaliteit al wordt gedekt, misschien door een individuele configuratie.
 • Voer een zoekopdracht uit om te zien of de verbetering al is voorgesteld. Als dit het geval is, voeg dan een opmerking toe aan de bestaande uitgave in plaats van een nieuwe te openen.

Voor dit moment is er alleen documentatie en zijn verdere voorbereidingen niet nodig. Mocht er ooit tools en software componenten opgeleverd worden, dan is het van belang om de details daarvan ook duidelijk te melden en te onderzoeken of het daadwerkelijk een probleem met die software is of dat het wellicht toch een fout in uw omgeving is.

Hoe dien ik een goed issue in?

U mag beveiligingsgerelateerde problemen, kwetsbaarheden of issues, inclusief gevoelige informatie, nooit melden aan de issue tracker of elders in het openbaar. In plaats daarvan moeten gevoelige bugs per e-mail naar worden gestuurd.

We gebruiken GitHub-problemen om issue en fouten op te sporen. Als u een probleem met het project tegenkomt:

 • Open een issue. (Omdat we op dit moment niet zeker weten of het een fout is of niet, vragen we je om nog niet over een fout te praten en het probleem niet te labelen.)
 • Leg zo duidelijk mogelijk uit wat u verwacht of wens en geef suggesties voor invulling daarvan.
 • Geef de informatie op die u in het vorige gedeelte hebt verzameld.

Zodra het is ingediend:

 • Het projectteam zal het probleem dienovereenkomstig labelen.
 • Een teamlid zal proberen het issue te begrijpen en op te volgen.

Meer hulp

Hier zijn een paar vriendelijke (maar Engelse) handleidingen voor meer hulp en achtergronden: First Timers Only en Make A Pull Request

Verbeteringen voorstellen

Deze sectie begeleidt u bij het indienen van een verbeteringssuggestie voor OSPO-NL, inclusief volledig nieuwe functies en kleine verbeteringen aan bestaande functionaliteit. Door deze richtlijnen te volgen, kunnen beheerders en de community uw suggestie begrijpen en gerelateerde suggesties vinden.

Voordat u een verbetering indient

 • Zorg ervoor dat u de nieuwste versie gebruikt.
 • Lees de documentatie aandachtig door en ontdek of de functionaliteit al wordt gedekt, misschien door een individuele configuratie.
 • Voer een zoekopdracht uit om te zien of de verbetering al is voorgesteld. Als dit het geval is, voeg dan een opmerking toe aan de bestaande uitgave in plaats van een nieuwe te openen.
 • Ga na of uw idee past binnen de reikwijdte en doelstellingen van het project. Het is aan u om een sterk pleidooi te houden om de ontwikkelaars van het project te overtuigen van de voordelen van deze functie. Houd er rekening mee dat we functies willen die nuttig zijn voor de meerderheid van onze gebruikers en niet slechts voor een kleine subgroep. Als u zich slechts op een minderheid van gebruikers richt, overweeg dan om een bibliotheek met add-ons/plug-ins te schrijven.

Hoe dien ik een goede verbeteringssuggestie in?

Suggesties voor verbeteringen worden bijgehouden als GitHub issues.

 • Gebruik een duidelijke en beschrijvende titel voor het probleem om de suggestie te identificeren.
 • Geef een stapsgewijze beschrijving van de voorgestelde verbetering met zoveel mogelijk details.
 • Beschrijf het huidige gedrag en leg uit welk gedrag je in plaats daarvan verwachtte te zien en waarom. Op dit punt kunt u ook zien welke alternatieven niet voor u werken.
 • Misschien wilt u schermafbeeldingen en geanimeerde GIF's toevoegen die u helpen de stappen te demonstreren of aan te geven op welk onderdeel de suggestie betrekking heeft. U kunt deze tool gebruiken om GIF's op macOS en Windows op te nemen, en deze tool of deze tool op Linux.
 • Leg uit waarom deze verbetering nuttig zou zijn voor de meeste gebruikers van OSPO-NL. Misschien wil je ook wijzen op de andere projecten die het beter hebben opgelost en die als inspiratie kunnen dienen.

Review proces

Om wijzigingen goed te kunnen beheren, volgen en uit te leggen, volgen we een eenvoudig proces van review en Pull Requests (PRs).

 • Wijzigingen wordt nooit direct op de main branch gedaan, maar altijd in een 'feature' branch.
 • Maak een Pull Request aan zodra je klaar bent. Of maak gelijk een Draft Pull Request aan nadat u uw feature branch hebt aangemaakt. Zodra uw wijzigingen klaar zijn voor review, wijzigt u uw Draft PR naar 'Ready for Review'.
 • Een teamlid reviewt de wijzigingen in het Pull Request en geeft commentaar en/of goedkeuring (Approve).
 • Na goedkeuring kan het Pull Request gemerged worden. Hiervoor wordt standaard 'Squash & Merge' gebruikt. In geval dat de PR door een teamlid is ingediend, reviewt een ander teamlid de PR maar wordt de merge overgelaten aan de auteur van de PR.
 • Na de merge dienen bijbehorende issues bijgewerkt te worden zodat deze niet onnodig open blijven staan ofwel beantwoord worden.

Styleguides

Markdown

Alle documentatie moet 'machine-readable' zijn en tegelijk ook makkelijk leesbaar en onderhoudbaar voor mensen. Daarom maken we gebruik van Markdown. Zie ook GitHub Markdown en de algemene Markdown handleiding (EN) (of zelfs de originele documentatie). De documentatie van het gebruikte Material for MkDocs thema benoemt de opmaak die extra wordt ondersteunt door het thema.

Alinea's worden op of binnen 100 karakters afgekapt om versiebeheer per regel beheersbaar te maken. Dit kan automatisch worden afgedwongen in tooling, bijv. Rewrap in VSCode (keyboard shortcut: alt+Q).

Bestandsnamen

Alle bestandsnamen, zowel van bestanden (files) als van mappen (folders), komen terug in de URL van de gepubliceerde documentatie ... en spaties zijn niet zo standaard voor URLs. Daarom worden er GEEN spaties gebruikt in bestandsnamen. Deze worden vervangen door _, underscores. In het genereren van de documentatie worden deze netjes vervangen door spaties zodat de layout er wel mooi en netjes uit ziet! 💪

Regeleinden

Er zijn meerdere manieren om regeleinden (Engels: line endings) te codificeren in bestanden. Voor dit project horen die LF te zijn, zoals gebruikelijk voor de meeste projecten. Hiermee is gegarandeerd dat op Linux, Windows en Mac OSX bestanden op dezelfde wijze worden gepresenteerd en Pull Requests gemakkelijk zijn. Lokaal uitchecken met CRLF (in Windows) en commits met LF is uiteraard toegestaan .. als het resultaat maar met LF in GitHub terecht komt 😄

Zie ook Blog: Mind the End of Your Line en GitHub Help on Line Endings.

Community

De OSPO-NL Community is nog in oprichting. Voor dit moment zijn er nog geen officiële kanalen en samenwerkingsverbanden anders dan actief betrokken personen. Zie ook meer in de over ons.

Attribution

Een eigen CONTRIBUTING maken is niet echt moeilijk ... en toch ook weer wel. Inspiratie voor deze variant komt van een template en contributing-gen. Genereer zelf (incl. CODE OF CONDUCT) !